بازرگانی سراج

بازگشت

تمامي محصولات

تصویر محصولتوضیحات محصولقیمت

سقف کاذب کلیک تمام آکوستیک(طرح دار)

قیمت بر اساس متر مربع محاسبه می شود تمامی مصالح از شرکت کناف ایران تهیه می شود قیمت تمام شده به همراه نصب ارائه گردیده است
17,500 تومان

سقف کاذب کلیک طرح ساده

قیمت بر اساس متر مربع محاسبه می شود تمامی مصالح از شرکت کناف ایران تهیه می شود قیمت تمام شده به همراه نصب ارائه گردیده است
15,500 تومان

سقف کاذب کلیک مخلوط

قیمت بر اساس متر مربع محاسبه می شود تمامی مصالح از شرکت کناف ایران تهیه می شود قیمت تمام شده به همراه نصب ارائه گردیده است
16,500 تومان

سقف کاذب کناف یک پارچه

قیمت بر اساس متر مربع محاسبه می شود تمامی مصالح از شرکت کناف ایران تهیه می شود قیمت تمام شده به همراه نصب ارائه گردیده است
14,500 تومان

سقف کاذب یکپارچه سه بعدی

قیمت بر اساس متر مربع محاسبه می شود تمامی مصالح از شرکت کناف ایران تهیه می شود قیمت تمام شده به همراه نصب ارائه گردیده است
16,500 تومان