آرایشی بهداشتی کوروش

شامپو هنکل شومابهداشتی مو

13 اسفند 1390

توضیحات

انواع شامپو های مردانه و زنانه برای موهای مختلف


- شامپو نرم کننده صاف کننده و براق کننده
- شامپو نرم کننده و تقویت کننده و محافظت کننده
- شامپو نرم کننده آروما
- شامپو و نرم کننده پروتئین ماست و عصاره آلوورا
- شامپو نرم کننده موهای رنگ کننده
- شامپو نرم کننده ضد ریزش و ترمیم کننده قوی
- شامپو نرم کننده ضد شوره و محافظت کننده
- شامپو نرم کننده ویتامینه با عصاره میوه
- شامپو نرم کننده پروویتامینه B5
- شامپو نرم کننده براق کننده با عصاره کیوی
- شامپو نرم کننده تقویت کننده و براق کننده
- شامپو نرم کننده ترمیم کننده و محافظت کننده
- شامپو مردانه
- شامپو ضدریزش مردانه
- شامپو هفت گیاه
- شامپو پرپشت کننده
- شامپو ضد شوره مردانه
- شامپو نرم کننده بچه توت فرنگی و شیر
- شامپو نرم کننده بچه مولتی ویتامین
- تقویت کننده سریع مو ضد ریزش و ترمیم کننده قوی
- تقویت کننده سریع موهای رنگ شده
- تقویت کننده سریع مو ترمیم کننده و محافظت کننده